Εκπαίδευση

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και εφαρμογή προγραμμάτων coaching και mentoring.

Οι δράσεις μας

Κύκλοι σεμιναρίων

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης επιχειρήσεων
 • Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και ESG κριτήρια
 • Διαφορετικότητα, ισότητα, ισονομία και συμπερίληψη
 • Επικοινωνία, μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

 • Life coaching
 • Business coaching
 • Mentoring

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

 • Ενδυνάμωση ομάδας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Εξατομικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια

Εκπαιδευτικές δράσεις

 • Ημερίδες
 • Συνέδρια
 • Forums

Ειδικές εκπαιδεύσεις

 • Εφαρμογή δεικτών βιωσιμότητας
 • Οικογενειακές επιχειρήσεις και μετάβαση
 • Ψηφιακή μετάβαση
 • Επιχειρηματική ιστορία και αρχεία επιχειρήσεων
 • Διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών

Αναλυτικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα: www.esg.edu.gr


Συνεργαζόμενοι φορείς