Εκπαίδευση

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και εφαρμογή προγραμμάτων coaching και mentoring.

Οι δράσεις μας

Αναλυτικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα: www.esg.edu.gr


Συνεργαζόμενοι φορείς